Program for 2024 er under arbeid og blir tilgjengelig her når det er klart.

Utstillinger, arrangementer med mer under LillesandsdDa’ene fra 22. juni – 30. juni 2024 som ikke er i LillesandsDa’enes regi kan komme inn i vårt program med for eksempel tid, sted, hva arrangementet går ut på ( 1-3 linjer)

Tidsfrist for papirprogram 1. mai 2024

Tidsfrist for digitalt program 1. juni 2024

Mvh LillesandsDa’ene