Vi er i gang!!

Billetter er lagt ut for salg til fire store konserter. 

Det blir utstilling i Rådhussalen og i Tingsalen og ellers planlegger LillesandsDa’ene programmet som vanlig. Det blir lagt ut etter hvert.