Uncategorized

Årets festivalutstiller, Sys-Art v/Sine Nielsen


Årets festivalutstilling 25.06 - 03.07
Åpningstid: 11:00 - 17:00

Åpner lørdag 25. juni kl. 13.00
Underholdning
Årets festivalutstiller er Sys Art v/Sine Nielsen,
Kunstneren er tilstede under hele utstillingen. Fri entré.

Sine Nielsen
Jeg er født og opvokset ved den jyske vestkyst og har naturligt nok bevaret
den særegne og barske natur og al dens skønhed for mit indre blik gennem hele mit liv.
Jeg fattede tidligt i min barndom og ungdom interesse for tegning, maling
og keramik, der i første omgang var baseret i impressionistisk stil, inspireret
af naturen.
Min far mente dog, at jeg burde finde mig et “rigtigt job”, jeg kunne leve af,
som han sagde det, og med respekt for den tids autoritet blev jeg frisør - et fag
jeg dog altid har været glad for - men som naturligt nok tvang min interesse for kunsten noget i baggrunden i adskillige år.
Senere har jeg så genoptaget mit kunstneriske virke, men i mere ekspressionistisk stil, med baggrund i mine livserfaringer, hvor jeg gennem mine billeder lader mine tanker og følelser komme til udtryk.
Min kærlighed til Vestkysten fornægter sig dog ikke, som det også kan ses i flere af mine naturalistiske billeder.
Jeg håber, at jeg gennem mine billeder vil være i stand til at overføre mine tanker til lærredet og dermed til mine medmennesker.
Der er naturligvis en forklaring til de enkelte billeder, som jeg med glæde vil videregive til interesserede, i forhåbning om, at du måske i nogen udstrækning kan identificere dig med noget af det, jeg laver, og de tanker der ligger til grund herfor.

Venlig hilsen
Sys Nielsen