Årets festivalutstiller, Kjell Thorjussen

Årets festivalutstilling med kunstneren Kjell Thorjusse

Åpner lørdag 23. juni kl. 13.00
v/ordfører Arne Thomassen.
Kunstneren Kjell Thorjussen er til stede.
Kunstnerisk innslag:
Ingrid Vetlesen og Monica Tomescu Rohde.

Årets festivalutstiller, Kjell Thorjussen,
er født 7. mars 1942 i Porsgrunn.

Da jeg fikk mitt første farveskrin og blyanter etter krigen, var det gjort!
Fortryllelsen ved å skape et  bilde opphører aldri.
Utdannelsen i faget fikk jeg ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og  siden ved Statens Kunstakademi 1965-1976.
Men utdannelsen fortsetter i prosessen med nye bilder, det være seg tegning, grafikk eller maleri. Blir aldri helt utlært.
I 1977 fikk jeg kjøpt en maskinpresse for steinlitografi fra Danmark. Sammen med Reidar Fritzvold og Frans Widerberg startet vi et komplett litografiverksted i Oslo.
Deltatt på Høstutstillingen og andre kollektive utstillinger i Sverige, Danmark og Norge. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet og andre samlinger.

Denne utstillingen består stort sett av eldre litografier og nyere malerier.