Uncategorized

BRYGGEBANDET

 

 Bryggebandet med Pål Rake klare for LillesandsDa'ene

Aldersgrense 18 år. Servering, Bil. Kr. 300,- + Avgift

Årets festivalutstiller, Dag Telhaug

Dag Telhaug
Jeg er født (1950) og oppvokst i gamle Lindesnes kommune. Jeg bor i dag i Spangereid
rett ved havet, 9 km fra Lindesnes fyr. Det er da naturlig at havet og maritime
motiver ofte er å finne i maleriene mine.

Det skjer alltid noe ved havet. Bølgene, horisonten og den høye himmelen over vannflaten gir havet et skiftende ansikt. Dette gir også tankene vinger, undring og spørsmål hva finnes bakenfor synsranden. Selv i mørket, hvis det bare er en strime av lys i horisonten er ikke mørkret så mørkt, det gir et håp. Et håp av lys som er viktig for oss alle.

Båten brukes også ofte i maleriene naturlig nok. Båten som bringer en til et bestem-
melsessted, styrt eller tilfeldig. Den brukes også som et symbol på livets reise som vi alle er med på.

Blåfargen.
Bor en ved havet under en høy himmel, blir ofte blåfargen dominerende i maleriene. Den har så mange uttrykk, fargen med en uendelighet i seg og som tar deg ut i rommet og gir ettertanke, ro og hvile. Det er vel også den fargen som bærer i seg mest av drømmen om det som er bortenfor.

Jeg maler mye alla prima (« vått - i- vått «) og synes ofte det er inspirerende å sitte ute foran motivet. Prøve å fange øyeblikket, stemningen, farger og lysforhold.
Sitter en ute, får en også inn andre inntrykk gjennom sansene. Problemet er da å ikke ødelegge bildet når en kommer tilbake til atelieret, ved at en maler videre på det og ødelegger spontaniteten i maleriet. Mange malerier har blitt ødelagt på den måten.
Ettermiddag og kveld - og da spesielt den blå timen -  er tiden på døgnet da kanskje de fleste maleriene blir til..

Det skiftende lyset og få fram det karakteristiske ved det, er kanskje noe av det viktigeste for meg. Det å kunne bygge en bro mellom drømmen og virkeligheten. Om maleriene er blitt slik at de gir en opplevelse, får andre bedømme. Så det er alltid like spennende om en treffer publikum -  om en stiller ut på Sørlandet, i New York  eller et annet sted.

Jeg hadde gleden av å bli kjent med og ha som mentor i mange år grafikeren og maleren Ottar Helge Johannesen som hadde en sentral plass i den norske grafikkhistorien. Hans råd var: Ikke prøv å kopiere en populær maler, men skap ditt eget uttrykk og vær tro mot det.

Det kan være flere årsaker til at et maleri skaper interesse hos en betrakter. Jeg tror at det viktigste er at det rører ved noe i oss. Noe som  har å gjøre med gjenkjennelse eller opplevde øyeblikk. Livet består jo av mange øyeblikk og et maleri
er et slikt øyeblikk. Kan en gjenskape og gi betrakteren en opplevelse, har en
oppnådd å gi noe gjennom maleriet.

En forandrer seg i uttrykk med tiden, utfra de inntrykk som inspirerer og ens
livssituasjon og lærdom.

Mvh.Dag Telhaug